Eesti keel:valmistumine põhikooli lõpueksamiks või sisseastumiskatseteks gümnaasiumisse,  cv koostamine, korrektne ametialane suuline ja kirjalik kommunikatsioon, ametikirjade koostamine, korrektne dokumentatsioon.
 Hinnad on vahemikus 20-25 eurot 45 minuti kohta, hind sõltub spetsiifikast ja asukohast. Minimaalne tundide arv 10 akadeemilist tundi. Küsige pakkumist: info@kristiina.ee.